irek86pl / 22.01.2020

Prawo rowerowe w Polsce

Definicja roweru i wózka rowerowego

Rower w myśl ustawy Prawo o ruchu drogowym jest pojazdem o szerokości nieprzekraczającej 0,9 m i poruszanym siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem, przy czym dopuszcza się wyposażenie roweru w napęd elektryczny zasilany napięciem nie wyższym niż 48 V o znamionowej mocy ciągłej nie większej niż 250 W, którego moc wyjściowa zmniejsza się stopniowo i spada do zera po przekroczeniu prędkości 25 km/h.

Pojazd, który spełnia wymagania roweru, przekraczając jednak 9 dm szerokości, definiowany jest jako wózek rowerowy (np. riksza).

Obowiązki rowerzysty

Nieuprawniony przejazd przez przejście dla pieszych
Rowerzysta powinien korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić.

Kierujący rowerem, korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym[33].

Rowerzysta może jechać po chodniku lub drodze dla pieszych, jeśli:

 • opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem;
 • szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów;
 • warunki pogodowe (np. śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła) zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni

przy czym musi robić to powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

W przypadku braku drogi rowerowej lub pasa dla ruchu rowerów w kierunku jazdy rowerzysty, rowerzysta powinien poruszać się po jezdni.

 • Kierujący rowerem zobowiązany jest do korzystania z pobocza, o ile ono istnieje, nadaje się do jazdy i nie utrudnia ruchu pieszych.
 • Rowerzysta ma obowiązek trzymać się minimum jedną ręką na kierownicy.
 • Rowerzysta ma obowiązek trzymać nogi na pedałach lub podnóżkach.
 • Zabrania się rowerzystom czepiania się pojazdów.

Prawa rowerzysty

Rowerzyści mają prawo zatrzymywać się w śluzie rowerowej obok innych rowerzystów, a przed pozostałymi uczestnikami ruchu drogowego, by móc szybciej włączyć się do ruchu.

 • Rowerzyści mogą przewozić na rowerze dziecko w wieku do 7 lat na bezpiecznym siodełku.
 • Rowerzyści mogą także poruszać się obok innego rowerzysty lub motorowerzysty.
 • Rowerzyści mogą używać opon z umieszczonymi w nich na trwałe elementami przeciwślizgowymi.
 • Na skrzyżowaniach i przed nimi, rowerzyści mogą jechać środkiem pasa ruchu, jeśli można opuścić skrzyżowanie w więcej niż jednym kierunku.
 • Rowerzyści mogą wyprzedzać inne pojazdy z prawej strony.
 • Rowerzysta, opiekujący się dzieckiem do lat 10, kierującego także rowerem, ma prawo do jazdy lewą stroną jezdni.

Wymagane uprawnienia do kierowania rowerem i wózkiem rowerowym

Wiek Wymagania Uprawnienia
do 10 lat brak kierowanie rowerem jednoosobowym pod opieką osoby dorosłej po chodniku, drodze dla pieszych lub lewą stroną jezdni
od 10 lat karta rowerowa kierowanie rowerem jednoosobowym
od 14 lat karta rowerowa lub prawo jazdy kat. AM kierowanie rowerem jednoosobowym
od 16 lat karta rowerowa lub prawo jazdy kat. AM, A1, B1 i T kierowanie rowerem jednoosobowym
od 17 lat kierowanie rowerem jednoosobowym, wieloosobowym lub wózkiem rowerowym przewożących inną osobę
od 18 lat brak

Dopuszczenie do ruchu roweru i wózka rowerowego

Do 1954 r. wydawano rowerowe tablice rejestracyjne. Do 1964 r. istniał obowiązek rejestracji rowerów. Obecnie, zgodnie z art. 71 ust. 3 Prawa o ruchu drogowym, rower i wózek rowerowy są dopuszczone do ruchu, jeżeli spełniają ogólne warunki techniczne dotyczące pojazdów wskazane w art. 66 ww. ustawy[54]. Szczegółowo warunki techniczne co do tych pojazdów zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2016 r. poz. 2022).